Prenatální diagnostika dává rodičům jistotu

Početí dítěte je ten nejkrásnější dar, jaký může rodiče potkat. Těhotenství každá žena prožívá jinak a také u každé ženy jinak probíhá. Nejžádanějším je samozřejmě pohodové těhotenství bez jakýchkoliv zdravotních problémů matky.
K těhotenství však patří i obavy z toho, jestli děťátko bude zdravé. Jsou to obavy, které jsou zcela normální, protože každý rodič touží po zdravém potomkovi. Obavy jsou však zvýšené hlavně v případech, když se v rodině nebo u staršího dítěte vyskytuje jakákoliv vývojová vada nebo nemoc.

klidná žena

Abyste měli jistotu, že je vaše nenarozené miminko v pořádku, tak o to se postará genetika Olomouc.

Moderní centrum fetální medicíny a lékařské genetiky, které je zaměřené na prenatální diagnostiku, tedy vyšetření plodu v průběhu těhotenství. Taková vyšetření probíhají v prvním a druhém trimestru těhotenství.

Metody prenatální diagnostiky:

·         Ultrazvukové vyšetření
·         Invazivní vyšetření
·         Neinvazivní prenatální testování
·         Biochemické vyšetření

Dřív, než k takovému vyšetření dojde, má každá rodička k dispozici odborné konzultace a poradenství.

Ultrazvukové vyšetření je nejrozšířenější moderní metodou, se kterou se setká každá těhotná žena. Kromě vyšetření v různých týdnech těhotenství se provádí také FECHO-vyšetření srdce miminka, 3D/4D zobrazení, screeningová vyšetření chromozomálních vad plodu.

Invazivní vyšetření se provádí v případě negativních výsledků screeningového vyšetření nebo v případě vyskytující se genetického nebo dědičného chromozomálního onemocnění v rodině.
 
symbol dna
 
Účelem každého vyšetření je zjistit nebo vyloučit případné vývojové vady a onemocnění a ke každému výsledku je k dispozici odborná genetická konzultace, která slouží k určení míry rizika genetického onemocnění ještě nenarozeného dítěte, dále ke stanovení diagnózy a návrh dalšího postupu.

K indikaci jakýchkoliv vad a genetických onemocnění pomáhá také podrobný souhrn https://is.muni.cz/th/16362/pedf_b/07_Bak_prace_0910_summary.pdf zdravotního stavu rodiny a to nejen samotných rodičů a sourozenců děťátka, ale také dalších příbuzných jako jsou rodiče, sourozenci, atd.
Genetika Olomouc vám poskytne veškerá genetická vyšetření, konzultace a podrobné informace.