Jak na sebe upozornit?


Způsobů, jak by na sebe mohl člověk upozornit, je celá řada. A je nasnadě, že ne vždy jde o formy zviditelňování, na které by mohl být jejich hlavní protagonista hrdý. Pokud je někdo znám tím, že se večer co večer pere v místní hospodě, pokud někoho všichni znají jako zhýralce, pozorujícího lhostejno kde se převlékající příslušnice opačného pohlaví, pokud někdo vešel ve známost tím, že je za mřížemi víc než doma, není to asi zrovna ta nejlepší reklama. Aspoň tedy z pohledu lidí považovaných za takzvaně slušné, za někoho z lepší společnosti.
reklamní cedulky

Pokud se chce člověk veřejně prezentovat, aniž by přitom dělal ostudu sobě nebo osobám jemu blízkým, měl by tak činit nejlépe osvědčenými způsoby, na které už jsou lidé vesměs zvyklí.
Když jeden přemýšlí, , mohl by tak učinit třeba pomocí letáků či plakátů, respektive e-mailů. Což jsou formy sebeprezentace, jež společnost tu více a tu méně akceptuje, které vesměs samy o sobě nevyvolávají nějakou až tak zlou krev. Samozřejmě co se týká formy – obsah může vyvolávat i něco zcela odlišného.
odesílání mailů

Letákyjsou skvělé v tom, že je lze rozdávat na ulici jenom těm lidem, kteří je chtějí, respektive je lze naházet do poštovních schránek, kde si je mohou lidé vyzvednout kdykoliv a také se do nich mohou kdykoliv i začíst, dříve, než je vesměs jako nepotřebné vyhodí. Mají-li být takové letáky účinné, měly by být nápadité a měly by obsahovat všechny relevantní informace. Ovšem ani to nejednou nepomůže. A lze-li letákům něco vyčítat, pak je to jejich vysoká cena a neekologičnost vzhledem k tomu, jak velké procento z nich nikoho neosloví a končí vyhozeno.
Plakátylze považovat za jakési letáky-exhibicionisty. Vypadají nejednou podobně, ne-li přímo stejně, ovšem namísto, aby se skrývaly v poštovních schránkách, jsou vyvěšovány hezky všem na očích. Najdeme je vesměs v místech, kde je větší koncentrace lidí, respektive v místech, kde tito nedobrovolně čekají, nudí se a spíše se tak na takový plakát zakoukají. Ovšem i plakáty mají své přednosti stejně jako nedostatky. Zatímco jim vděčíme za větší šetrnost, neboť jich ve srovnání s letáky není zapotřebí tolik, je jejich nevýhodou to, že nemáme právo je lepit, kam si zrovna umaneme. Můžeme je umístit jen tam, kde se plakátovat smí, respektive tam, kde nám to majitel příhodné plochy dovolí. Jinak lze očekávat i tučnou pokutu.
obálky u schránky

A tak je asi nakonec nejlepší e-mail. Reklama se tímto způsobem šíří rychle, pohodlně. Ovšem stejně rychle a pohodlně mohou být naše e-maily i mazány, respektive označovány za nevyžádanou poštu, tedy spam. Který nikdo soudný nečte, ani kdyby tento vypadal sebelákavěji.
Prezentovat se dá zkrátka různě. Ale vždy by to mělo vypadat civilizovaně. Pokud tedy chcete být bráni za slušné lidi a ne za pochybné „šmejdy“.