Sonda Curiosity oslavila 5 let

Nedávno uběhlo pět let od prvních krůčků k cestě největšího a nejvybavenějšího Mars roveru jménem Curiosity. Energie, která pohání Mars vozítko, vzniká za pomoci atomových rozpadů. Předpokládaná životnost radioizotopového generátoru se uvádí 14 let. Takže pokud nenastane nějaké nepředpokládaná technická závada, mělo by vozítko pracovat až do roku 2026. Ale už teď během své pětileté anabáze vědcům nejednou potvrdilo, že i Mars byl „živou planetou“.
rudá planeta
Při srovnání s pozemskými vozítky se nejedená o nějaké přelomové hranice výkonosti. Od svého přistání datovaného na 6. srpna 2012 po povrchu Marsu ujelo jen něco málo oko 19 kilometrů a zdolalo převýšení 180 metrů z místa přistání. Ovšem v oblasti dobývání vesmíru se jedná o velmi důležité metry.
Tento vesmírný „pátrač“ totiž naplnil veškeré očekávání na něj kladená. A to je přitom jeho velikost srovnatelná se slavným Mini Cooprem. Čímž se opět prokazuje, že při dobývání lokalit naší sluneční soustavy nehraje, až tak velkou roli velikost. V poslední době se Curiosity pohybuje po dně 145 kilometrů širokého kráteru Gale, který byl v minulosti sladkovodním jezerem.
vesmírný robot
Za zmínkou rovněž stojí palubní výsledky laboratoře vozítka. Potvrzující, že pradávný Mars umožňoval život jednoduchým organismům, kteří zde žily milióny let. Otázkou pro vědce tedy zůstává, proč se z Marsu život vytratil, proč se ztratila tekoucí voda a co vedlo ke změně atmosféry, která bývala hustší než ne zemi. Stejně tak vědce zajímá jev, při kterém se objevuje v atmosféře metan a zase mizí.
I když o ujeté kilometry zas až tak nejde, tak i přesto NASA připravila sestřih celé cesty svého mechanického průzkumníka.
Budoucí práce
Hřeben „Vera Cooper Rubin“ nesoucí jméno zesnulé astronautky (1928 -2016), která se zasloužila i o předložení přímých důkazů o existenci temné hmoty ve vesmíru je dalším cílem našeho šikovného průzkumníka. Od 7. srpna Curiosity stoupá po svahu hory Sharp a odebírá vzorky hornin, což poslouží k pochopení toho, jak se Mars v průběhu své existence měnil.

kosmická sonda
Potřebnou životnost pro naplnění všech cílů mise vědci odhadovali na necelé dva roky. Po dosažení vytyčených cílů rozhodla NASA o prodloužení programu. V roce 2020 je sice naplánován start nového obdobného typu vozítka. Ale pokud půjde vše bez obtíží, můžeme se dočkat pracovního nasazení Curiosity až do vyčerpání zásob energie čímž poslouží svému účelu nad rámec Všech optimistických předpokladů.