Družstvo, venkov a jeho principy


Každá oblast našeho života, ekonomická i osobní, se řídí nějakými těmi principy – nebo by se nejspíše řídit měla. Každopádně v každém obchodním i právním styku je nutné dodržovat alespoň základy, se kterými se sice jmenovitě nesetkáme, ale tak nějak podvědomě je očekáváme od té druhé strany, se kterou si právě třeseme rukou.
 pět panáčků.jpg

Princip kolektivismu

Ke družstvu patří kolektiv, kolektivismus a jednotná vůle. Pokud se jako družstvo o něčem někde rozhoduje nebo pokud vy přijdete v obchodním styku v kontakt s družstvem, musíte očekávat, že se zkrátka musí shodnout všichni členové. Společná vůle více osob podílet se na chodu družstva tu zkrátka vždycky byla a bude a očekává se od každého člena, že bude alespoň v nějaké formě participovat na rozhodování družstva – což se může zejména v obchodním styku odrazit na jeho délce.
 věta před siluetou.jpg

Princip otevřenosti

Během jeho existence může neomezený počet členů z družstva vystoupit a zase nastoupit, aniž by se tím ohrozila nějaká jeho vnitřní funkcionalita – to znamená, že se nemusíte bát, pokud odejde Pepa, protože tam je ještě Lojza a Vašek. Družstvo se odchodem nepoloží, jako to bývá u ostatních společností, kde pokud odejde jednatel či společník, je z toho velký průšvih – nedej bože, když umře.
 

Princip družstevní demokracie

Jeden člen – jeden hlas. Skoro železné pravidlo platí v družstvu hned dvakrát. Samozřejmě, každé družstvo si to může trochu poupravit, například noví členové to zas tak horké mít nebudou, ale pokud se zůstane u zákonného režimu, bude se zkrátka rozhodovat demokraticky.
 

Absence participace člena na zisku družstva

Pokud přemýšlíte o založení družstva, můžete si speciálně ve stanovách družstva (přijatých na první schůzi) ujednat, že někteří členové zkrátka nic nedostanou. Členové poskytnout vklad a víc nic – stejně jako společnost dostane vklad a vůči takovýmto členům už nemá žádného závazku. Takoví členové se nemohou domáhat nějakého podílu na zisku, nemůže po nich být vymáháno také nějaké plnění.
 
Členové družstva NERUČÍ za povinnosti družstva, ručí pouze sama společnost svým vlastním majetkem. Družstvo je také typicky neoznačováno jako „obchodní korporace“ a jeho členové tak nejsou „společníci“