Byznys – trendy a předpovědi pro rok 2018

Prvním trendem bude posun v oblasti výdajů na IT. Značný počet podniků bude ještě více investovat v oblasti specializovaných bezpečnostních operačních středisek. Dominantními se stanou on-premise a SaaS/Cloud řešení.
Sdílená ekonomika bude vstupovat do více průmyslových odvětví. Existují již firmy, které narušily zaběhlý chod automobilového či ubytovacího byznysu, ale také třeba maloobchodního trhu. Pro letošek se předpovídá také vstup podobných firem například do zdravotní péče či na finanční trhy. Již dnes se snaží státní instituce působení těchto společností korigovat bok po boku s těmi stávajícími.
přenosný počítač
V marketingu a reklamě se bude nadále posilovat snaha cílit přímo na konkrétního spotřebitele. Personalizace reklamy přebírá vedení a pomalu ustupuje všeobecné vedení kampaní společně s neosobními hovory přesvědčujícími ke koupi zboží, o které nebyl projeven zájem. Marketing již plně využívá chování spotřebitele na internetu ke svým potřebám a bude se to týkat i emailové reklamy, která bude cílit více specificky.

Bankovnictví bude zažívat další pokrok ve vývoji a podpoře elektronického bankovnictví a ostatních finančních produktů. Lidé chtějí mít své finance pod kontrolou kdykoli a kdekoli a nejsou ochotni trávit čas u přepážek. Bude dále stoupat počet uživatelů těchto služeb, které se ještě zrychlí a do budoucna by všechny operace měly probíhat v reálném čase. Jednoduše řečeno se vaší peněženkou stane telefon.
pracovní jednání
A v neposlední řadě důležitým trendem bude to, jak společnosti nahlížejí na samotný výkon práce svých zaměstnanců. Trendem se stává upouštění od velkých firemních sídel a kanceláří směrem k volnějšímu pohybu zaměstnanců, home office, benefitům ve formě volných dní a k dalším více motivujícím způsobům práce. Flexibilita je nadále klíčovým pojmem ve vztahu zaměstnavatele a zaměstnance.

3.5/5 - (2 votes)