Kouzlo a přínos sběratelství

Jedná se o snahu získat určitý druh předmětu. Většinou s tím je spojený i konkrétní zážitek, který tak vše i náležitě umocní. Vše je sloučeno do sbírky. Existují různorodé sbírky i typy sběratelského oboru. Díky hodnotným sbírkám v minulosti tak vznikla muzea.
budíky ve starožitnictví
Zajisté každý má sbírku . Někdo možná doposud uchovává jako vzpomínku, někdo nadále aktivně se věnuje sběratelství.

Pohled do historie aneb jaké byly počátky?

Sběratelství má stopy již v daleké historii. Jako zcela první sběratele lze v přeneseném slova smyslu považovat již členy pravěkých kmenů a to díky jejich kostrovému pohřbu. Dané objekty si sbírali pro posmrtný život. Avšak ve středověku již světští představitelé našli zálibu ve sbírce relikvií. Typické poté byly sbírky ulovených a vypacných zvířat na zámku, což bylo ve vlastnictví šlechty. S nástupem dvacátého století se do obliby dostala sbírka ex librisy.
staré lahve

Sběratelství z psychologického pohledu

Jsou lišící se názory, ať už to byl Sigmund Freud, kdo si myslel, že sběratelství je jistým druhem traumatu z dětství ohledně kontroly vylučování, či jiný průkopník zastával názor, že se jedná o lidský pud v rámci shromažďování materiálů. Nicméně je známo, že i sběratelství může přerůst až v chorobu, která je známá pod označením coby Diogenův syndrom.
sběratelství známek

Sběratelské okruhy

Co se týče sběratelských kuriozit je zaevidováno více jak dvě stě zcela netypických oborů. Mezi významné sběratelské obory náleží filatelie (sbírání známek), filumenie ( sbírání nálepek od zápalek), filokartie (pohlednice), numismatika (mince), dále sběratelství odznaků, vojenských předmětů, medailí. Rovněž také sběratelství a záliba v získávání autogramů apod. Sběratelství je pro někoho zkrátka koníčkem po celý život.

Proč ženy mají menší zálibu ve sběratelství?

Z psychologického hlediska je to údajně dáno tím, že muži byli odjakživa lovci, tudíž jsou zaměřeni na sbírání, tj. úlovek něčeho. Avšak podstata sběratelství tkví ve vývoji. Začíná většinou ve školním věku a může trvat u některých jedinců až do konce života.

Zejména pro dospělého jedince je sběratelství druhem relaxace. Činnost, která poskytne uvolnění, odpočinek, odpoutání od stresu, shonu apod. Zároveň si lze tak i utřídit myšlenky, názory a svým způsobem je dočasným únikem před reálným světem.